Onder verwijzing van uw huisarts, verpleeghuisarts of medisch specialist wordt u behandeld met acenocoumarol of fenprocoumon, medicijnen voor antistolling (ook wel bloedverdunners genoemd).
Met ingang van 1 januari 2018 maken de trombosedienstactiviteiten van Trombosedienst Friesland Noord onderdeel uit van Certe Trombosedienst.
Meer weten over Certe? Kijk dan op Certe.nl
of raadpleeg de informatie over Certe Trombosedienst LeeuwardenN I E U W S


Tropaz vernieuwd
vrijdag 05 oktober 2018
Op 10-10-2018 wordt Tropaz geupdated. Bekijk de handleidingen van het vernieuwde Tropaz op de site van Certe Trombosedienst.

Met vriendelijke groet, medewerkers zelfmeetteam


printervriendelijk


Trombosedienstactiviteiten TFN onderdeel van Certe Trombosedienst.
dinsdag 02 januari 2018
Het verheugt ons u te kunnen melden dat in goed overleg, ook met uw Cliëntenraad, met ingang van 1 januari 2018 de trombosedienstactiviteiten van TFN onderdeel gaan uitmaken van Certe Trombosedienst.

[ Lees verder ... ]
printervriendelijk