Trombosedienst Friesland Noord

De Trombosedienst Friesland Noord begeleidt en controleert in haar
verzorgingsgebied circa 7000 patiënten die orale antistollingsmiddelen gebruiken.


Patiënten kunnen snel, overal en gemakkelijk terecht voor bloedafname.
Dankzij ons uitgebreid netwerk zijn we voor elke patiënt ‘altijd dichtbij’.
Als extra service bieden wij patiënten en zorgverleners bloedafname thuis aan.

Doseeradviseurs en doseerartsen van de trombosedienst verzorgen de dagelijkse
doseeradviezen en onderhouden zo nodig contact met huisartsen
en andere zorgverleners.

Sinds 2007 heeft onze dienstverlening continue aan het CCKL-keurmerk voldaan. Met de recente overgang van CCKL- naar ISO-normering heeft de Raad voor Accreditatie in februari 2016, volgens NEN-EN-ISO 15189, accreditatie aan ons verleend.N I E U W S


Wijziging routes MCL
maandag 23 oktober 2017
Mededeling voor de zelfmeters en/of zelfdoseerders die een controle afspraak hebben op de dinsdag of woensdag ochtend:

Vanaf 18 oktober 2017 zijn de routes in het MCL gewijzigd. U wordt verwacht op route 42. (De locatie is hetzelfde gebleven)
printervriendelijk


Onderhoud Tropaz
maandag 24 juli 2017
Op dinsdagavond 25 -07-2017 vindt er tussen 18.00 en 24.00 uur technisch onderhoud plaats. Tijdens dit onderhoud is TROPAZ niet beschikbaar
.
Excuses voor het ongemak.
printervriendelijk


Prikposten
dinsdag 17 januari 2017
Door een herschikking van taken en verantwoordelijkheden vallen de priklocaties met ingang van 1 januari 2017 onder de verantwoordelijkheid van het Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL). Via de groene button boven in de rechterkolom vindt u de prikposten op de nieuwe website van het HAL.
printervriendelijk


Tropaz-app op uw smartphone
dinsdag 18 november 2014


Als u onder behandeling bent bij de Trombosedienst Friesland Noord en u ook gebruiker bent Tropaz via Internet, kunt u met de Tropaz-app op uw smartphone of tablet-computer (zowel Android als Apple) eenvoudig uw doseringskalender en INR uitslagen inzien.

Klik hier voor meer informatie en de handleiding.


printervriendelijk


Doseerkalender op smartphone of tablet computer?
woensdag 14 mei 2014
Met de snelle groei van het aantal smartphones en tablet computers worden deze toestellen ook meer en meer gebruikt om, waar ook ter wereld, e-mail te kunnen raadplegen. U kunt daarmee dus ook uw doseerkalender tijdens uw verblijf elders ontvangen. De doseerkalender wordt dan als bijlage bij een a-mail in het bestandsformaat 'PDF' aan u toegestuurd.

Voor het lezen van PDF documenten wordt op Android toestellen onder andere het programma 'Polaris Office' gebruikt. Dit programma laat helaas niet de volledige inhoud van het document (de doseerkalender) zien, waardoor belangrijke informatie kan ontbreken. Vooralsnog zijn deze problemen niet op toestellen als iPhone en iPad gezien. Wanneer u onverhoopt, ongeacht uw systeem, tegen problemen aan loopt, laat ons dat dan weten.

Oplossing voor gebruikers van Android toestellen:

De beste oplossing is...

[ Lees verder ... ]
printervriendelijk


Vakantie: neem de Coaguchek mee naar het buitenland!
woensdag 22 mei 2013
Bent u gebruiker van de Coaguchek XS/Coaguchek INRange? Dan kunt u tijdens vakantie in het buitenland met het gebruik van de Coaguchek XS/Coaguchek INRange veel tijd en moeilijkheden besparen. U hoeft niet meer op zoek naar een laboratorium of ziekenhuis om uw bloed te laten testen en u wordt niet met extra kosten geconfronteerd. Ook is het niet meer nodig alles, in een mogelijk vreemde taal, te moeten uitleggen.

Lees verder...
printervriendelijk


NOAC’s: Nieuwe Orale Anti Coagulantia
dinsdag 04 december 2012
Deze week heeft de minister van VWS de vergoeding van een aantal nieuwe antistollings-middelen voor mensen met boezemfibrilleren goedgekeurd. In de krant of op tv heeft u hierover misschien al iets gelezen of gezien. Het gebruik van deze nieuwe middelen heeft namelijk een aantal voordelen, maar ook een aantal nadelen. Wij willen u informeren over het gebruik van de nieuwe antistollingsmiddelen (NOAC’s, Nieuwe Orale Anti Coagulantia) voor de indicatie hartritmestoornis boezemfibrilleren (AtriumFibrilleren, AF). U kunt de informatie ook lezen op de website van het MCL.

Lees verder...
printervriendelijk


Medicatieoverdracht in de keten antistolling: belangrijke overdrachtssituaties
vrijdag 20 april 2012
Voor belangrijke medicatie overdrachtssituaties zijn de werkschema’s aan de website toegevoegd. Deze werkschema's vatten de contacten tussen Trombosedienst Friesland Noord en huisartsen en apotheekhoudende huisartsen én de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende groepen samen. De werkschema's zijn te vinden in het 'Zorgverlener' menu of via deze link


printervriendelijk


Zorginstellingen: doseerkalenders via Internet
dinsdag 03 januari 2012
Naast de 'papieren' doseerkalender die elke patiënt ontvangt, komt voor zorginstellingen binnenkort ook de mogelijkheid beschikbaar de doseerkalenders via Internet te raadplegen. Op 6 januari start hiervoor een pilot-project. Als dit allemaal naar tevredenheid verloopt, zal deze mogelijkheid aan alle zorginstellingen binnen ons voorzieningsgebied worden aangeboden.

Zorginstellingen die aan het pilot-project deelnemenen kunnen via de button boven in de rechterkolom 'doseerkalender online' inloggen.
printervriendelijk


Trombosezorg in Nederland
maandag 19 december 2011
Op zaterdag 12 november meldde het VPRO-radioprogramma Argos dat de trombosezorg in Nederland niet in orde is. Dit naar aanleiding van een kritisch rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uit 2010. De inspectie wil dat de medische begeleiding van patiënten rondom ontslag en opname vanuit de ziekenhuizen verbetert en geeft aan dat dit sinds het uitbrengen van het rapport niet is gebeurd.

De trombosedienst heeft in de tromboseketen een spilfunctie, maar voor de kwaliteit van haar zorgverlening is zij afhankelijk van andere schakels van de keten. De inspectie adviseerde de ketenpartners om hun verantwoordelijkheid te nemen en in elke regio te komen tot geformaliseerde samenwerking. De trombosediensten hebben wel degelijk initiatieven genomen om tot een betere samenwerking te komen zodat de trombosezorg verbetert. Zo ook de Trombosedienst Friesland Noord.

Welke initiatieven zijn er zoal genomen:
  • Het organiseren van 2 regiotafels: een regiotafel trombosedienst – specialisten ouderenzorg, een overleg tussen trombosedienst en specialisten ouderenzorg. Een 2e regiotafel Zorg voor Veilig, een overleg tussen vertegenwoordigers van (apotheekhoudende) huisartsen, apothekers, thuiszorginstellingen, kaakchirurgen (tandartsen), trombosedienst en Medisch Coördinerend Centrum. Er worden afspraken gemaakt om de overdracht van patiëntengegevens te verbeteren, de scholing van medewerkers in de verpleeghuizen op het gebied van de antistolling te verbeteren etc.

  • Er zijn afspraken gemaakt met de apothekers uit de regio op het gebied van de medicatie overdracht. Goede informatie-uitwisseling over het gebruik van (zelfzorg) medicijnen en over het starten, staken en wijzigen van antistollingsmedicatie.

  • Sinds 2007 is de trombosedienst Friesland Noord een geaccrediteerde organisatie, heeft een CCKL-keurmerk. Dit keurmerk houdt in dat wij aan hoge standaarden moeten voldoen op het gebied van kwaliteit en professionaliteit. Tweejaarlijks wordt de trombosedienst beoordeeld door CCKL.

  • Sinds 2004 zijn wij trainingscentrum op het gebied van zelfmeten. Trainingscentrum voor de cliënten vanuit de trombosediensten Sneek en Heerenveen en natuurlijk voor onze eigen trombosedienst. Cliënten die antistollingsmedicijnen gebruiken en deze langer dan 6 maanden moeten gebruiken kunnen in aanmerking komen voor een zelfmeetapparaat (Coaguchek XS/Coaguchek INRange). Zij volgen dan binnen de trombosedienst een training.

  • Tot slot zijn wij bezig met het opzetten van een online portal. Zorgverleners (verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorg) kunnen via internet snel de doseerkalender inzien van hun bewoners en cliënten.

Heeft u vragen met betrekking tot het bovenstaande, neem dan contact op met de Trombosedienst Friesland Noord.
printervriendelijk