Trombosedienst Friesland Noord

De Trombosedienst Friesland Noord begeleidt en controleert in haar
verzorgingsgebied circa 7000 patiënten die orale antistollingsmiddelen gebruiken.


Patiënten kunnen snel, overal en gemakkelijk terecht voor bloedafname.
Dankzij ons uitgebreid netwerk zijn we voor elke patiënt ‘altijd dichtbij’.
Als extra service bieden wij patiënten en zorgverleners bloedafname thuis aan.

Doseeradviseurs en doseerartsen van de trombosedienst verzorgen de dagelijkse
doseeradviezen en onderhouden zo nodig contact met huisartsen
en andere zorgverleners.

Sinds 2007 heeft onze dienstverlening continue aan het CCKL-keurmerk voldaan. Met de recente overgang van CCKL- naar ISO-normering heeft de Raad voor Accreditatie in februari 2016, volgens NEN-EN-ISO 15189, accreditatie aan ons verleend.N I E U W S


West Terschelling 'De Stilen': Wijziging openingstijden
woensdag 25 mei 2016
De openingstijden van de afnamelocatie West Terschelling, Longway 2, 'De Stilen', zijn gewijzigd. Trombosedienstpatiënten kunnen voor bloedafnames in 'De Stilen' terecht op elke Dinsdag en Donderdag van 10:00 tot 11:00.
printervriendelijk


Wijzigingen afnamelocaties Leeuwarden, Anjum, Heerenveen
maandag 22 februari 2016
Leeuwarden: Met ingang van 1 maart 2016 is de afnamelocatie gezondheidscentrum De Brug vervallen. De nieuwe locatie in de wijk Bilgaard is vanaf die datum:
Ludingawaard
Ludinga 12
8918 GX Leeuwarden
De openingstijden zijn op woensdag van 8:30 -9:15 uur en vrijdag van 10:15-10:45 uur.


Anjum: Vanwege de verbouw van 'De Dobbe' is de afnamelocatie met ingang van 1 maart 2016 verplaatst naar:
Lokaal Ned. Herv. Kerk
Tsjerkepaad 1
9133 MG Anjum
De openingstijd is woensdag om 10:15 uur

Heerenveen: met ingang van 14 maart is de afnamelocatie Apotheek Haskerbrug vervallen. De nieuwe locatie in De Greiden is vanaf die datum:
Wijkcentrum de As
Weegbree 72
8446 SC Heerenveen
De openingstijd is maandag van 09:15-09:30.

printervriendelijk


Wijziging afnamelocatie Dokkum
dinsdag 22 december 2015
Met ingang van 4 januari 2016 kunt u in Dokkum voor de bloedafnames terecht in de Sionsberg, via de hoofdingang van het ziekenhuis. Vanaf die datum is de locatie 'De Waadwente' gesloten.

U kunt op alle werkdagen van 07:00 - 11:00 in de Sionsberg terecht.
printervriendelijk


Wijziging afnamelocatie Stiens
maandag 07 december 2015
Met ingang van 4 januari 2016 sluit de afnamelocatie Gezondheidscentrum Stiens aan de Griene Leane. Vanaf die datum kunt u terecht in MFC De Skalm, Pyter Jurjensstraat 17.
printervriendelijk


Tropaz-app op uw smartphone
dinsdag 18 november 2014


Als u onder behandeling bent bij de Trombosedienst Friesland Noord en u ook gebruiker bent Tropaz via Internet, kunt u met de Tropaz-app op uw smartphone of tablet-computer (zowel Android als Apple) eenvoudig uw doseringskalender en INR uitslagen inzien.

Klik hier voor meer informatie en de handleiding.


printervriendelijk


Doseerkalender op smartphone of tablet computer?
woensdag 14 mei 2014
Met de snelle groei van het aantal smartphones en tablet computers worden deze toestellen ook meer en meer gebruikt om, waar ook ter wereld, e-mail te kunnen raadplegen. U kunt daarmee dus ook uw doseerkalender tijdens uw verblijf elders ontvangen. De doseerkalender wordt dan als bijlage bij een a-mail in het bestandsformaat 'PDF' aan u toegestuurd.

Voor het lezen van PDF documenten wordt op Android toestellen onder andere het programma 'Polaris Office' gebruikt. Dit programma laat helaas niet de volledige inhoud van het document (de doseerkalender) zien, waardoor belangrijke informatie kan ontbreken. Vooralsnog zijn deze problemen niet op toestellen als iPhone en iPad gezien. Wanneer u onverhoopt, ongeacht uw systeem, tegen problemen aan loopt, laat ons dat dan weten.

Oplossing voor gebruikers van Android toestellen:

De beste oplossing is...

[ Lees verder ... ]
printervriendelijk


Vakantie: neem de Coaguchek© XS mee naar het buitenland!
woensdag 22 mei 2013
Bent u gebruiker van de Coagucheck© XS? Dan kunt u tijdens vakantie in het buitenland met het gebruik van de Coaguchek© XS veel tijd en moeilijkheden besparen. U hoeft niet meer op zoek naar een laboratorium of ziekenhuis om uw bloed te laten testen en u wordt niet met extra kosten geconfronteerd. Ook is het niet meer nodig alles, in een mogelijk vreemde taal, te moeten uitleggen.

Lees verder...
printervriendelijk


NOAC’s: Nieuwe Orale Anti Coagulantia
dinsdag 04 december 2012
Deze week heeft de minister van VWS de vergoeding van een aantal nieuwe antistollings-middelen voor mensen met boezemfibrilleren goedgekeurd. In de krant of op tv heeft u hierover misschien al iets gelezen of gezien. Het gebruik van deze nieuwe middelen heeft namelijk een aantal voordelen, maar ook een aantal nadelen. Wij willen u informeren over het gebruik van de nieuwe antistollingsmiddelen (NOAC’s, Nieuwe Orale Anti Coagulantia) voor de indicatie hartritmestoornis boezemfibrilleren (AtriumFibrilleren, AF). U kunt de informatie ook lezen op de website van het MCL.

Lees verder...
printervriendelijk


Medicatieoverdracht in de keten antistolling: belangrijke overdrachtssituaties
vrijdag 20 april 2012
Voor belangrijke medicatie overdrachtssituaties zijn de werkschema’s aan de website toegevoegd. Deze werkschema's vatten de contacten tussen Trombosedienst Friesland Noord en huisartsen en apotheekhoudende huisartsen én de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende groepen samen. De werkschema's zijn te vinden in het 'Zorgverlener' menu of via deze link


printervriendelijk


Zorginstellingen: doseerkalenders via Internet
dinsdag 03 januari 2012
Naast de 'papieren' doseerkalender die elke patiënt ontvangt, komt voor zorginstellingen binnenkort ook de mogelijkheid beschikbaar de doseerkalenders via Internet te raadplegen. Op 6 januari start hiervoor een pilot-project. Als dit allemaal naar tevredenheid verloopt, zal deze mogelijkheid aan alle zorginstellingen binnen ons voorzieningsgebied worden aangeboden.

Zorginstellingen die aan het pilot-project deelnemenen kunnen via de button boven in de rechterkolom 'doseerkalender online' inloggen.
printervriendelijk


Ga naar pagina       >>