Trombosedienst Friesland Noord

De Trombosedienst Friesland Noord begeleidt en controleert in haar
verzorgingsgebied circa 7000 patiënten die orale antistollingsmiddelen gebruiken.


Patiënten kunnen snel, overal en gemakkelijk terecht voor bloedafname.
Dankzij ons uitgebreid netwerk zijn we voor elke patiënt ‘altijd dichtbij’.
Als extra service bieden wij patiënten en zorgverleners bloedafname thuis aan.

Doseeradviseurs en doseerartsen van de trombosedienst verzorgen de dagelijkse
doseeradviezen en onderhouden zo nodig contact met huisartsen
en andere zorgverleners.

Sinds 2007 is de Trombosedienst Friesland Noord CCKL geaccrediteerd.N I E U W S


Belangrijk: Aanpassen streefwaarden-INR
maandag 04 januari 2016
De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft op advies van de landelijke 'Richtlijncommissie Antitrombotisch beleid' besloten dat het gebied waarin de INR-uitslag zich moet bevinden met ingang van 2016 wordt aangepast. Hiermee sluit de FNT aan bij de nieuwe landelijke- en bij de internationale richtlijnen. Deze richtlijnen worden ook door de specialisten in het ziekenhuis gebruikt.

De arts die u heeft verwezen naar de trombosedienst geeft aan tussen welke grenzen de INR zich moet bevinden. Deze grenzen zijn afhankelijk van de reden waarvoor u de antistollingsmiddelen gebruikt.

Download en lees hier het volledige bericht over de aanpassing van de streefwaarden.

Meet U zelf de INR-waarde met de Coaguchek? Download en lees ook dit bericht.

Zie ook de veelgestelde vragen over dit onderwerp.printervriendelijk


Wijziging afnamelocatie Dokkum
dinsdag 22 december 2015
Met ingang van 4 januari 2016 kunt u in Dokkum voor de bloedafnames terecht in de Sionsberg, via de hoofdingang van het ziekenhuis. Vanaf die datum is de locatie 'De Waadwente' gesloten.

U kunt op alle werkdagen van 07:00 - 11:00 in de Sionsberg terecht.
printervriendelijk


Wijziging afnamelocatie Stiens
maandag 07 december 2015
Met ingang van 4 januari 2016 sluit de afnamelocatie Gezondheidscentrum Stiens aan de Griene Leane. Vanaf die datum kunt u terecht in MFC De Skalm, Pyter Jurjensstraat 17.
printervriendelijk


Tropaz nu ook op uw smartphone!
dinsdag 18 november 2014


Als u onder behandeling bent bij de Trombosedienst Friesland Noord en u ook gebruiker bent Tropaz via Internet, kunt u met de Tropaz-app op uw smartphone of tablet-computer (zowel Android als Apple) eenvoudig uw doseringskalender en INR uitslagen inzien. De app is een handige mobiele aanvulling voor alle zelfmetende en zelfdoserende patiënten, omdat u via deze app ook uw INR door kunt geven. Degenen die zelfdoseren kunnen wel hun dosering raadplegen maar geen schema’s toevoegen of wijzigen. Onderstaand vindt u de handleidingen voor het installeren van de app.

Download hier de handleiding voor Android smartphone en tabletcomputers


Download hier de handleiding voor iPhone en iPad.

printervriendelijk


Franeker: dienstverlening en afnamelocaties
woensdag 17 september 2014
Met ingang van 1 oktober 2014 wordt onze dienstverlening in Franeker uitgebreid naar alle werkdagen. Hierdoor vervallen de afnamelocaties:

- Huize Theresia (maandag, woensdag en vrijdag)
- Bloemketerp (maandag en vrijdag)

Vanaf 1 oktober bent u welkom op ons nieuwe adres:

De Hertog - Gezondheidscentrum
Hertog van Saxenlaan 36
8801 ES Franeker


Deze nieuwe afnamelocatie is alle werkdagen geopend van 08:30 tot 09:30. U vindt ons op de begane grond, na de hoofdingang direct rechts bij de apotheek. Vergeet niet, voordat u in de wachtkamer plaatsneemt, uw volgnummer te trekken! Bij 'De Hertog' is ruim voldoende parkeergelegenheid.
printervriendelijk


Doseerkalender op smartphone of tablet computer?
woensdag 14 mei 2014
Met de snelle groei van het aantal smartphones en tablet computers worden deze toestellen ook meer en meer gebruikt om, waar ook ter wereld, e-mail te kunnen raadplegen. U kunt daarmee dus ook uw doseerkalender tijdens uw verblijf elders ontvangen. De doseerkalender wordt dan als bijlage bij een a-mail in het bestandsformaat 'PDF' aan u toegestuurd.

Voor het lezen van PDF documenten wordt op Android toestellen onder andere het programma 'Polaris Office' gebruikt. Dit programma laat helaas niet de volledige inhoud van het document (de doseerkalender) zien, waardoor belangrijke informatie kan ontbreken. Vooralsnog zijn deze problemen niet op toestellen als iPhone en iPad gezien. Wanneer u onverhoopt, ongeacht uw systeem, tegen problemen aan loopt, laat ons dat dan weten.

Oplossing voor gebruikers van Android toestellen:

De beste oplossing is...

[ Lees verder ... ]
printervriendelijk


Openingstijden Aylvastate (Witmarsum) gewijzigd
dinsdag 21 januari 2014
De openingstijden van de afnamelocatie Tellens Aylvastate (Witmarsum) op maandag is gewijzigd. De nieuwe openingstijden zijn:

Maandag: 10:30 (1 tijd)
Donderdag: 08:45 - 09:00
printervriendelijk


Leeuwarden: Wijziging afnamelocatie MCL
vrijdag 27 september 2013
Met ingang van vrijdag 27 september 2013 bent u welkom op de nieuwe afnamelocatie poli 17 in MCL Leeuwarden i.p.v. poli 76 aan de Henri Dunantweg 89 in Leeuwarden.

De openingstijden zijn:

alle werkdagen van 08:15-10:30

printervriendelijk


Witmarsum: Nieuwe afnamelocatie.
vrijdag 24 mei 2013
Met ingang van donderdag 13 juni 2013 bent u welkom op de nieuwe afnamelocatie Tellens Aylvastaste aan de Van Aylvaweg 29 in Witmarsum.

De openingstijden zijn:

Maandag van 10:00 - 10:15
Donderdag van 08:45 - 09:00


printervriendelijk


Vakantie: neem de Coaguchek© XS mee naar het buitenland!
woensdag 22 mei 2013
Bent u gebruiker van de Coagucheck© XS? Dan kunt u tijdens vakantie in het buitenland met het gebruik van de Coaguchek© XS veel tijd en moeilijkheden besparen. U hoeft niet meer op zoek naar een laboratorium of ziekenhuis om uw bloed te laten testen en u wordt niet met extra kosten geconfronteerd. Ook is het niet meer nodig alles, in een mogelijk vreemde taal, te moeten uitleggen.

Lees verder...
printervriendelijk


Ga naar pagina       >>