Trombosezorg in Nederland
maandag 19 december 2011
Op zaterdag 12 november meldde het VPRO-radioprogramma Argos dat de trombosezorg in Nederland niet in orde is. Dit naar aanleiding van een kritisch rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uit 2010. De inspectie wil dat de medische begeleiding van patiënten rondom ontslag en opname vanuit de ziekenhuizen verbetert en geeft aan dat dit sinds het uitbrengen van het rapport niet is gebeurd.

De trombosedienst heeft in de tromboseketen een spilfunctie, maar voor de kwaliteit van haar zorgverlening is zij afhankelijk van andere schakels van de keten. De inspectie adviseerde de ketenpartners om hun verantwoordelijkheid te nemen en in elke regio te komen tot geformaliseerde samenwerking. De trombosediensten hebben wel degelijk initiatieven genomen om tot een betere samenwerking te komen zodat de trombosezorg verbetert. Zo ook de Trombosedienst Friesland Noord.

Welke initiatieven zijn er zoal genomen:
  • Het organiseren van 2 regiotafels: een regiotafel trombosedienst – specialisten ouderenzorg, een overleg tussen trombosedienst en specialisten ouderenzorg. Een 2e regiotafel Zorg voor Veilig, een overleg tussen vertegenwoordigers van (apotheekhoudende) huisartsen, apothekers, thuiszorginstellingen, kaakchirurgen (tandartsen), trombosedienst en Medisch Coördinerend Centrum. Er worden afspraken gemaakt om de overdracht van patiëntengegevens te verbeteren, de scholing van medewerkers in de verpleeghuizen op het gebied van de antistolling te verbeteren etc.

  • Er zijn afspraken gemaakt met de apothekers uit de regio op het gebied van de medicatie overdracht. Goede informatie-uitwisseling over het gebruik van (zelfzorg) medicijnen en over het starten, staken en wijzigen van antistollingsmedicatie.

  • Sinds 2007 is de trombosedienst Friesland Noord een geaccrediteerde organisatie, heeft een CCKL-keurmerk. Dit keurmerk houdt in dat wij aan hoge standaarden moeten voldoen op het gebied van kwaliteit en professionaliteit. Tweejaarlijks wordt de trombosedienst beoordeeld door CCKL.

  • Sinds 2004 zijn wij trainingscentrum op het gebied van zelfmeten. Trainingscentrum voor de cliënten vanuit de trombosediensten Sneek en Heerenveen en natuurlijk voor onze eigen trombosedienst. Cliënten die antistollingsmedicijnen gebruiken en deze langer dan 6 maanden moeten gebruiken kunnen in aanmerking komen voor een zelfmeetapparaat (Coaguchek XS/Coaguchek INRange). Zij volgen dan binnen de trombosedienst een training.

  • Tot slot zijn wij bezig met het opzetten van een online portal. Zorgverleners (verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorg) kunnen via internet snel de doseerkalender inzien van hun bewoners en cliënten.

Heeft u vragen met betrekking tot het bovenstaande, neem dan contact op met de Trombosedienst Friesland Noord.
printervriendelijk


Ga naar pagina   <<