Wat is een priklocatie?
   
   De priklocaties
   
   
   
   
 
 Kies plaatsnaam:    A - B - D - E - F - G - H - K - LM - N - O - RS - T - V - W - Z
Plaats Adres Dag en tijdstip bloedafname
Leppehiem   Leppedijk 37, Akkrum Dinsdag van 08:00 - 08:30
Vrijdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Zorgcentrum De Stelp   H.D. Katstraat 4, Ameland, Hollum Dinsdag van 08:00 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Huisartsenpraktijk Maters   Schoolstraat 1, Ameland, Nes Maandag van 08:00 - 09:00
Donderdag van 08:00 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Centrum De Dobbe   Mounebuorren 11, Anjum Met ingang van 1 maart 2016 sluit de afnamelocatie. Vanaf die datum bent u welkom in Lokaal Ned. Hevr. Kerk, Tsjerkpeaad 1 in Anjum.

De openingstijd is
Woensdag om 10:15 uur

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Lokaal Ned. Herv. Kerk   Tsjerkepaad 1, Anjum Vanaf 1 maart 2016 op
woensdag om 10:15 uur

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
de Gearte (ingang achterkant)   St. Odulphusstraat 69, Bakhuizen Dinsdag van 09:30 - 09:45
Donderdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
It Breahus (Ingang in de steeg naast de kerk of via De Oper)   Van Swinderenstraat 6, Balk Maandag van 09:30 - 10:00
Woensdag van 08:00 - 08:30
Vrijdag van 10:00 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Groene kruisgebouw   Sportleane 7, Berltsum Dinsdag van 08:30 - 09:00
Donderdag van 11:00 - 11:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Teatskehus, het Atrium   Vitusdyk 2, Blauwhuis Maandag van 10:15 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Huylckenstein   Eekwerdlaan 1, Bolsward Dinsdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
It Heechhout   P.A. Bruinsmastraat 24, Bolsward Dinsdag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Gezondheidscentrum Bolsward   Jelmerstraat 4, Bolsward Met ingang van 1 mei 2016:

Maandag van 08:00 - 08:30
Vrijdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Dorpshuis De Pipegaal   Ds. Feitsmaweg 1, Broeksterwald Dinsdag om 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Schakel (ingang Berkenlaan)   Voorstraat 15, Buitenpost Donderdag van 10:30 - 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
MFC Het Spectrum   Schoolstraat 12 , Burdaard Vrijdag om 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Berchhiem   Prins Bernhardstraat 74, Burgum Donderdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Ny Tjaerda   Ny Tjaerda 1, Damwald Dinsdag van 09:15 - 09:45
Vrijdag van 09:15 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
HAP Munewei   Munewei 14, Damwald Donderdag 07:45 - 08:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Dorpshuis `t Centrum   Nieuwstraat 2, De Blesse Dinsdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Helder Huisartsenpraktijk   Ds. Veenweg 4, De Knipe Donderdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Brugchelenkamp   Brugchelenkamp 1, De Westereen Dinsdag van 08:45 - 09:30
Donderdag van 08:45 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Sionsberg   Birdaarderstraatweg 70, Dokkum Alle werkdagen,
Aanvragen van huisartsen en specialisten: 07:45-16:30
Trombosedienst: 07:45-11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.

Drenningahof   Hearewei 129, Dronryp Woensdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Huisartsenpraktijk Echtenerbrug   De Veenscheiding 20, Echtenerbrug Woensdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Dorpshuis De Jister   Stienfeksterwei 2a, Ee Woensdag van 09:15 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Mienskip   Hoofdstraat 17a, Feanwalden Donderdag van 11:00 - 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Foswert   Foswerterstrjitte 71, Ferwert Dinsdag van 09:45 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Hertog - Gezondheidscentrum   Hertog van Saxenlaan 36, Franeker Alle werkdagen van 08:30 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Skans   Loayersstrjitte 2, Gorredijk Dinsdag van 08:00 - 08:45
Donderdag van 08:00 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Grou MFC Friesmastate   Oostergoostraat 52-54, Grou Maandag van 10:00 - 10:30
Dinsdag van 08:30 - 09:00
Donderdag van 08:30 - 09:00
Vrijdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Dorpshuis it Trefpunt   Singel 7, Hallum Dinsdag van 08:45 - 9:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Harlinga   Noorderkade 4, Harlingen Woensdag om 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Almenum   Midlumerlaan 53 A, Harlingen Maandag om 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
MCL Harlingen (Hoofdingang)   Achlumerdijk 2, Harlingen HAL-patiŽnten (groene aanvraagformulier):
Alle werkdagen van 08:00 - 16:00

Trombosedienst-patiŽnten:
Alle werkdagen van 08:00 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Gezondheidscentrum Heeg   Tollewei 113, Heeg Maandag 08:00 - 08:30
Woensdag 09:30 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Heerenhage (bankgeb. 2e etage)   Heerenhage 1, Heerenveen Maandag, alleen voor bewoners Heerenhage 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Heremastate   Heremaweg 4, Heerenveen Vrijdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Groepspraktijk de Compaenen   Veldschans 115, Heerenveen Donderdag alleen voor trombosedienst 10:15 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Coornhertstate   Vogelwijk 20, Heerenveen Maandag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
De Tjongerschans Polikliniek lab.   Thialfweg 44, Heerenveen
Huisartsenlaboratorium: Alle werkdagen van 08:00 - 16:00

Trombosedienst: Alle werkdagen van 08:00 - 10:00De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Haskerbrug   Kattebos 146, Heerenveen Met ingang van 14 maart 2016 is deze afnamelocatie gesloten en wordt u in Wijkcentrum De As verwacht.
Tot 14 maart zijn wij hier geopend maandag van 09:15 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Wijkcentrum De As   Weegbree 72, Heerenveen Maandag 09:15 - 09:30
(deur open om 09:00)

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Kruisgebouw   Nieuwstad 29, Hindeloopen Donderdag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Nije Nijhof   Elbasterwei 2, Holwerd Maandag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Hof   Van Weerden Poelmanstraat 3, Hurdegaryp Met ingang van 1 juli 2016:
Maandag van 11:00 - 11:30
Donderdag van 08:30 - 09:00

Tot en met juni 2016:
Maandag van 11:00 - 11:30
Donderdag van 08:45 - 09:15De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Nij Ylostins   IJlostinslaan 1, IJlst Woensdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
De Oerdracht   E.A. Borgerstraat 46, Joure Maandag van 08:00 - 08:45
Woensdag van 08:00 - 08:45
Vrijdag van 08:00 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Expansiehal   Ericalaan 24a, Jubbega Donderdag van 8:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Pro Rege   Oostenburgstraat 5, Kollum Maandag van 08:30 - 09:15
Woensdag van 08:30 - 09:15
Vrijdag van 08:30 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Boei (ingang Tsjerkestrjitte t/o de bibliotheek)   Foarwei 97, Kollumerzwaag Donderdag van 08:15 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Dienstencentrum Nij Claerbergen   Claerbergen 24, Koudum Dinsdag van 08:00 - 08:30
Donderdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Dorpshuis t Paradyske   Paradys 8, Langezwaag Donderdag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
De Hoeksteen   Oasingaleane 9, Langweer Maandag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Gezondheidscentrum De Brug   Skrokdam 3, Leeuwarden Deze locatie is met ingang van 1 maart 2016 gesloten. Vanaf die datum bent u welkom in gebouw Ludingawaard, Ludinga 12.
Huizum Cultuurcentrum   D. Boutsstraat 36, Leeuwarden Woensdag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
MFC-Bilgaard / Ludingawaard   Ludinga 12, Leeuwarden Woensdag om 11:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Aldlanstate   Hempenserweg 2, Leeuwarden Woensdag om 11:30 - 11:45
alleen voor bewoners Aldlanstate

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Bonnehus   De Drie Dukatons 2, Leeuwarden Alle werkdagen van 08:30 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Hofwijck   Dirk Zeperweg 2, Leeuwarden Donderdag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Kinnik   Swingmastate 1, Leeuwarden Dinsdag alleen op afspraak clienten Kinnik

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Greunshiem   Tjotterstraat 16, Leeuwarden Vrijdag om 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Medisch Centrum Leeuwarden   Henri Dunantweg 89, Leeuwarden Huisartsen Laboratorium
MCL, route 27: alle werkdagen van 07:30-16:00

Trombosedienst
MCL, route 17: alle werkdagen van 08:15-10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Medisch Centrum De Zwaaij   Coopmansstraat 36 (1e verd.), Leeuwarden
Maandag van 10:45 - 11:00 en Donderdag van 08:30 - 09:30


De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Nieuwe Hoek   Hoeksterpad 16, Leeuwarden Maandag om 10:30
(1e vedieping, bibliotheek)

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Nylanstate   Nylansdyk 73, Leeuwarden Vrijdag van 11:00 - 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
St.Jozef   Eestraat 15, Leeuwarden Dinsdag om 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Zorgplein Westeinde   Eeltsje Folkertsmawei 1, Leeuwarden Dinsdag van 10:30 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Wijlaarderhof   Lycklemastins 1, Leeuwarden Dinsdag van 10:45 - 11:15
Vrijdag van 10:45 - 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Gezondheidscentrum De Bonke   Canadezenlaan 196, Leeuwarden Donderdag van 10:30 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Ludingawaard   Ludinga 12, Leeuwarden Deze locatie is geopend met ingang van 1 maart 2016.

Openingstijden:

Woensdag van 08:30 - 09:15
Vrijdag van 10:15 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwardenverstuurd.

Praktijk dr Lievense   Spanjaardslaan 160, Leeuwarden woensdag van 10:30 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Ludingawaard   Ludinga 12, Leeuwarden Openingstijden:

Woensdag van 08:30 - 09:15
Vrijdag van 10:15 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwardenverstuurd.

Gezondheidscentrum Nylan   Nylansdyk 122, Leeuwarden Met ingang van 1 mei 2016:

Woensdag van 08:00 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Zorgplein Lemmer   Vissersburen 17, Lemmer Maandag van 08:00 tot 09:30
Dinsdag van 10:00 tot 11:00
Woensdag van 08:00 tot 09:30
Donderdag van 10:00 tot 11:00
Vrijdag van 08:00 tot 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Huisartsenpraktijk   Lycklamaweg 17, Makkinga Woensdag 08:15-08:45
Vrijdag 09:30-10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Gezondheidscentrum Makkum (Lab. Leeuwarden)   Ds. L. Touwenlaan 13 A, Makkum Donderdag van 9:00 - 9:30

Op deze zitting wordt uw bloed afgenomen een medewerker van het Huisartsenlaboratorium Friesland. De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Gezondheidscentrum Makkum (Lab. Sneek)   Ds. L. Touwenlaan 13 A, Makkum Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag van 08:30-09:00

Uw bloed wordt niet afgenomen door een medewerker van het Huisartsenlaboratorium, maar door de huisarts of de assistent(e). Contractueel valt deze bloedafname onder Antonius Ziekenhuis Sneek.

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek
MFC De Wjukken   Om e Terp 21, Mantgum Maandag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Ny Statelan   Nylan 25, Menaam Dinsdag van 08:30 - 09:00
Donderdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Skule   Stationsweg 2, Metslawier Woensdag om 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Groene kruisgebouw   Ferniawei 1-A, Minnertsga Dinsdag 08.30 - 09.00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Kiekenhof   Molenweg 29, Nieuwehorne Dinsdag 09.30 - 09.45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
MFC De Balstien   Van Cronenburghweg 1, Noardburgum Maandag 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Gezondheidscentrum   Kleine Singel 38, Noordwolde Woensdag, vrijdag 08.00 - 08.45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Skewiel Trynwalden   Frisiastate 23, Oentsjerk Maandag van 08:45 - 09:30
Donderdag van 10:00 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Groene kruisgebouw   Singel 8, Oldeberkoop Woensdag van 9:30 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Huisartsenpraktijk Oldeberkoop   Schuinpad 16 , Oldeberkoop Vrijdag 08:15 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Dorpshuis   Skoallereed 2, Oldeboorn Vrijdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Huisartsenpraktijk Hoepman   Van Eijsingaleane 10, Oosterend Dinsdag 13:00-14:00
Vrijdag 08:00-11:00

Uw bloed wordt niet afgenomen door een medewerker van het Huisartsenlaboratorium, maar door de huisarts of de assistent(e). Contractueel valt deze bloedafname onder Antonius Ziekenhuis Sneek.

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Dorpshuis De Terp   Doktersfiif 22, Oosternijkerk Woensdag om 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
It Hofke   Pastorijstrjitte 7 - 19, Oudega (Wymbritseradiel) Vrijdag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
MFC It Klif   Hegewei 16, Oudemirdum Dinsdag van 08:00 - 08:30
Donderdag van 10:30 - 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Groene kruisgebouw   Legedyk 31, Reduzum Maandag 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Multifunctioneel centrum Scharnegoutum   Legedyk 43, Scharnegoutum Woensdag van 09:00 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Bjirmen State   Bjirmenstate 52, Sexbierum Dinsdag van 11:00 - 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Antonius ziekenhuis (hoofdingang, route 21)   Bolswarderbaan 1, Sneek Alle werkdagen van 07:30 - 16:00 Zaterdag van 10:00 - 12:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Frittemahof, Ald Blaublomke   Frittemaleane 5 , Sneek Woensdag 10:30-10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Zorgboulevard (voor de hoofdingang)   Bolswarderbaan 3, Sneek Alle werkdagen van 07:30 - 16:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Parkflat Stadsfenne   Dekamalaan 17, Sneek Donderdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Groene kruisgebouw   Kade 4, St. Annaparochie Dinsdag van 08:30 - 09:15
Woensdag van 08:30 - 09:15
Vrijdag van 08:30 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Het Open Hof   G. van Saksenstraat 14, St. Jacobiparochie Vrijdag van 08:45 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Unitas   Omloop 1, St. Nicolaasga
Met ingang van 1 september 2014:

Maandag 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Het Doktershus   Schans 61, Stavoren Donderdag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
MFC De Skalm   Pyter Jurjensstraat 17, Stiens Maandag 08:30-09:30
Woensdag 08:30-09:30
Vrijdag 11:15-11:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Spiker   Nesserweg 2 (ingang: van Aylvastrjitte), Ternaard Maandag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Dorpshuis De Trekkerstinte   M. Roordawei 3, Tijnje Donderdag van 09:45 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Gezondheidscentrum Aengwirden   De Kampen 1, Tjalleberd Dinsdag van 10:15 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
De Jister   Bjirkenwei 103-A, Twijzelerheide Dinsdag om 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Martenahiem   Dekemastraat 34, Tzum Donderdag om 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Ny Bethanie   Ny Bethanie 1, Tzummarum Dinsdag van 09:45 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Treffe, Dienstencentrum Janke Tromp   Himmelumerdyk 2C, Warns Dinsdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Ny Dekema   Skildyk 10, Weidum Vrijdag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Fysiotherapie Schippers   Kerkbuurt 4, Wergea Dinsdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Stilen   Longway 2, West Terschelling
Alleen voor Trombosedienst-patienten

Dinsdag van 10:00 - 11:00
Donderdag van 10:00 - 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Medisch Centrum Winsum   Skans 4, Winsum Maandag van 10:30 - 10:45
Woensdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Huisartsenpraktijk De Tjasker   De Tjasker 9, Witmarsum Maandag t/m Woensdag 13:00-13:30
Donderdag 08:00-09:00
Vrijdag 08:00-8:30

De bloedafname wordt op deze locatie door de huisarts en/of de huisartsassistent(e) gedaan. Contractueel valt deze bloedafname onder Antonius Ziekenhuis Sneek.

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Tellens Aylvastate   Van Aylvaweg 29, Witmarsum Maandag: 10:30 (1 tijd)

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
`t Punt   Hoofdstraat West 3, Wolvega Alle werkdagen van 08:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Lenna Serviceflat   Steenwijkerweg 52, Wolvega Woensdag om 09:45
alleen voor bewoners serviceflat

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Ny Stapert   Sybren de Vlasstrjitte 3, Wommels Maandag om 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Nij Marienacker   Marienacker 1, Workum Maandag van 08:00 - 08:30
Donderdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Huisartsenpraktijk Dr Hotsma   A.H. Trompstraat 30, Woudsend Maandag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
 
Omhoog    
 
   Trombosedienst Friesland Noord Borniastraat 34, Leeuwarden Telefoon (058) 286 79 30 Fax (058) 286 79 25