Wat is een priklocatie?
   
   De priklocaties
   
   
   
   
 
 Kies plaatsnaam:    A - B - D - E - F - G - H - K - LM - N - O - RS - T - V - W - Z
Plaats Adres Dag en tijdstip bloedafname
Leppehiem   Leppedijk 37, Akkrum Dinsdag van 08:00 - 08:30
Vrijdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Zorgcentrum De Stelp   H.D. Katstraat 4, Ameland, Hollum Dinsdag van 08:00 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Huisartsenpraktijk Maters   Schoolstraat 1, Ameland, Nes Maandag van 08:00 - 09:00
Donderdag van 08:00 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Centrum De Dobbe   Mounebuorren 11, Anjum Woensdag 10.15 uur

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
de Gearte (ingang achterkant)   St. Odulphusstraat 69, Bakhuizen Dinsdag van 09:30 - 09:45
Donderdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
It Breahus (Ingang in de steeg naast de kerk of via De Oper)   Van Swinderenstraat 6, Balk Maandag van 09:30 - 10:00
Woensdag van 08:00 - 08:30
Vrijdag van 10:00 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Groene kruisgebouw   Sportleane 7, Berltsum Dinsdag van 08:30 - 09:00
Donderdag van 11:00 - 11:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Huylckenstein   Eekwerdlaan 1, Bolsward Dinsdag van 08:00 - 08:30
Vrijdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Dorpshuis De Pipegaal   Ds. Feitsmaweg 1, Broeksterwald Dinsdag om 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Schakel (ingang Berkenlaan)   Voorstraat 15, Buitenpost Donderdag van 10:30 - 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
MFC Het Spectrum   Schoolstraat 12 , Burdaard Vrijdag om 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Berchhiem (nieuwe locatie!)   Prins Bernhardstraat 74, Burgum Donderdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Ny Tjaerda   Ny Tjaerda 1, Damwald Dinsdag van 09:15 - 09:45
Vrijdag van 09:15 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
HAP Munewei   Munewei 14, Damwald Donderdag 07:45 - 08:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Dorpshuis `t Centrum   Nieuwstraat 2, De Blesse Dinsdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Helder Huisartsenpraktijk   Ds. Veenweg 4, De Knipe Donderdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Brugchelenkamp   Brugchelenkamp 1, De Westereen Dinsdag van 09:00 - 09:30
Donderdag van 09:00 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Sionsberg   Birdaarderstraatweg 70, Dokkum
Alle werkdagen 08:00-16:30


Gemeentehuis Dongeradeel   Koningstraat 13, Dokkum Met ingang van 19 januari 2015: Werkdagen 08:00 - 13:00

Bij binnenkomst in de hal gaat u rechtsaf en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Drenningahof   Hearewei 129, Dronryp Woensdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Huisartsenpraktijk Echtenerbrug   De Veenscheiding 20, Echtenerbrug Woensdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Dorpshuis De Jister   Stienfeksterwei 2a, Ee Woensdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Mienskip   Hoofdstraat 17a, Feanwalden Donderdag van 11:00 - 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Foswert   Foswerterstrjitte 71, Ferwert Dinsdag van 09:45 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Theresia   Zuiderkade 37, Franeker Met ingang van 1 oktober 2014 vervalt deze afnamelocatie!.
U bent vanaf 1 oktober op alle werkdagen van 08:30 - 09:30
welkom in De Hertog - Gezondheidscentrum.

Maandag van 08:30 - 09:00
Woensdag van 10:30 - 11:00
Vrijdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Bloemketerp   Burg. J. Dijkstraweg 3, Franeker Met ingang van 1 oktober 2014 vervalt deze afnamelocatie!.
U bent vanaf 1 oktober op alle werkdagen van 08:30 - 09:30
welkom in De Hertog - Gezondheidscentrum.

Maandag van 10:30 - 10:45
Vrijdag van 10:30 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Hertog - Gezondheidscentrum   Hertog van Saxenlaan 36, Franeker Alle werkdagen van 08:30 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.

LET OP: Afnamelocaties Theresia en Bloemketerp zijn
met ingang van 1 oktober 2014 gesloten!
De Skans   Loayersstrjitte 2, Gorredijk Dinsdag van 08:00 - 08:45
Donderdag van 08:00 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Grou MFC Friesmastate   Oostergoostraat 52-54, Grou Dinsdag van 08:30 - 09:00
Donderdag van 08:30 - 09:00
Vrijdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Dorpshuis it Trefpunt   Singel 7, Hallum Dinsdag van 08:45 - 9:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Harlinga   Noorderkade 4, Harlingen Woensdag om 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Almenum   Midlumerstraat 53 A, Harlingen Maandag om 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
MCL Harlingen (Hoofdingang)   Achlumerdijk 2, Harlingen HAL-patiŽnten (groene aanvraagformulier):
Alle werkdagen van 08:00 - 16:00

Trombosedienst-patiŽnten:
Alle werkdagen van 08:00 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Gezondheidscentrum Heeg   Tollewei 113, Heeg Maandag 08:00 - 08:30
Woensdag 09:30 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Heerenhage (bankgeb. 2e etage)   Heerenhage 1, Heerenveen Maandag, alleen voor bewoners Heerenhage 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Heremastate   Heremaweg 4, Heerenveen Vrijdag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Groepspraktijk de Compaenen   Veldschans 115, Heerenveen Donderdag alleen voor trombosedienst 10:15 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Coornhertstate   Vogelwijk 20, Heerenveen Maandag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
De Tjongerschans Polikliniek lab.   Thialfweg 44, Heerenveen
Huisartsenlaboratorium: Alle werkdagen van 09:00 - 16:00

Trombosedienst: Alle werkdagen van 09:00 - 10:00De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Haskerbrug   Kattebos 146, Heerenveen Maandag van 09:15 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Kruisgebouw   Nieuwstad 29, Hindeloopen Donderdag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Nije Nijhof   Elbasterwei 2, Holwerd Maandag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Hof   Van Weerden Poelmanstraat 3, Hurdegaryp Maandag van 11:00 - 11:30
Donderdag van 08:45 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Nij Ylostins   IJlostinslaan 1, IJlst Woensdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
De Oerdracht   E.A. Borgerstraat 46, Joure Maandag van 08:00 - 08:45
Woensdag van 08:00 - 08:45
Vrijdag van 08:00 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Expansiehal   Ericalaan 24a, Jubbega Donderdag van 8:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Pro Rege   Oostenburgstraat 5, Kollum Maandag van 08:30 - 09:15
Woensdag van 08:30 - 09:15
Vrijdag van 08:30 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Boei (ingang Tsjerkestrjitte t/o de bibliotheek)   Foarwei 97, Kollumerzwaag Donderdag van 08:15 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Dienstencentrum Nij Claerbergen   Claerbergen 24, Koudum Dinsdag van 08:00 - 08:30
Donderdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Dorpshuis t Paradyske   Paradys 8, Langezwaag Donderdag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
De Hoeksteen   Oasingaleane 9, Langweer Maandag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Gezondheidscentrum De Brug   Skrokdam 3, Leeuwarden Woensdag van 08:30 - 09:15
Vrijdag van 10:15 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Huizum Dienstencentrum   D. Boutsstraat 36, Leeuwarden Woensdag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
MFC-Bilgaard / Ludingawaard   Ludinga 12, Leeuwarden Woensdag om 11:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Aldlanstate   Hempenserweg 2, Leeuwarden Woensdag om 11:30 - 11:45
alleen voor bewoners Aldlanstate

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Bonnehus   De Drie Dukatons 2, Leeuwarden Alle werkdagen van 08:30 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Hofwijck   Dirk Zeperweg 2, Leeuwarden Donderdag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Kinnik   Swingmastate 1, Leeuwarden Dinsdag alleen op afspraak clienten Kinnik

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Greunshiem   Tjotterstraat 16, Leeuwarden Vrijdag om 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Medisch Centrum Leeuwarden   Henri Dunantweg 89, Leeuwarden Huisartsen Laboratorium
MCL, route 27: alle werkdagen van 07:30-16:00

Trombosedienst
MCL, route 17: alle werkdagen van 08:15-10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Medisch Centrum De Zwaaij   Coopmansstraat 36
1e etage, Leeuwarden

Maandag van 10:45 - 11:00 en Donderdag van 08:30 - 09:30
Woensdag: is vervallen!

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Nieuwe Hoek   Hoeksterpad 16, Leeuwarden Maandag om 10:30
(1e vedieping, bibliotheek)

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Nylanstate   Nylansdyk 73, Leeuwarden Vrijdag van 11:00 - 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
St.Jozef   Eestraat 15, Leeuwarden Dinsdag van 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Zorgplein Westeinde   Eeltsje Folkertsmawei 1, Leeuwarden Met ingang van 25 februari 2014: Dinsdag van 10:30 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Wijlaarderhof   Lycklemastins 1, Leeuwarden Dinsdag van 10:45 - 11:15
Vrijdag van 10:45 - 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Gezondheidscentrum De Bonke   Canadezenlaan 196, Leeuwarden Donderdag van 10:30 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Praktijk dr Lievense   Spanjaardslaan 160, Leeuwarden woensdag van 10:30 - 10:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Zorgplein Lemmer   Vissersburen 17, Lemmer Maandag van 08:00 tot 09:30
Dinsdag van 10:00 tot 11:00
Woensdag van 08:00 tot 09:30
Donderdag van 10:00 tot 11:00
Vrijdag van 08:00 tot 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Huisartsenpraktijk   Lycklamaweg 17, Makkinga Vrijdag van 09:30 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Gezondheidscentrum Makkum   Ds. L. Touwenlaan 13 A, Makkum Donderdag van 9:00 - 9:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
MFC De Wjukken   Om e Terp 21, Mantgum Maandag van 09:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Ny Statelan   Nylan 25, Menaam Dinsdag van 08:30 - 09:00
Donderdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Skule   Stationsweg 2, Metslawier Woensdag om 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Groene kruisgebouw   Ferniawei 1-A, Minnertsga Dinsdag 08.30 - 09.00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Kiekenhof   Molenweg 29, Nieuwehorne Dinsdag 09.30 - 09.45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
MFC De Balstien   Van Cronenburghweg 1, Noardburgum Maandag 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Gezondheidscentrum   Kleine Singel 38, Noordwolde Woensdag, vrijdag 08.00 - 08.45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Skewiel Trynwalden   Frisiastate 23, Oentsjerk Maandag van 08:30 - 09:00
Donderdag van 10:00 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Groene kruisgebouw   Singel 8, Oldeberkoop Woensdag van 9:30 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Dorpshuis   Skoallereed 2, Oldeboorn Vrijdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Dorpshuis De Terp   Doktersfiif 22, Oosternijkerk Woensdag om 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
It Hofke   Pastorijstrjitte 7 - 19, Oudega (Wymbritseradiel) Vrijdag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
MFC It Klif   Hegewei 16, Oudemirdum Dinsdag van 08:00 - 08:30
Donderdag van 10:30 - 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Groene kruisgebouw   Legedyk 31, Reduzum Vrijdag om 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Multifunctioneel centrum Scharnegoutum   Legedyk 43, Scharnegoutum Woensdag van 09:00 - 09:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Bjirmen State   Bjirmenstate 52, Sexbierum Dinsdag van 11:00 - 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Antonius ziekenhuis (hoofdingang, route 21)   Bolswarderbaan 1, Sneek Alle werkdagen van 07:30 - 16:00 Zaterdag van 10:00 - 12:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Zorgboulevard (voor de hoofdingang)   Bolswarderbaan 3, Sneek Alle werkdagen van 07:30 - 16:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Parkflat Stadsfenne   Dekamalaan 17, Sneek Donderdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Groene kruisgebouw   Kade 4, St. Annaparochie Dinsdag van 08:30 - 09:15
Woensdag van 08:30 - 09:15
Vrijdag van 08:30 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Het Open Hof   G. van Saksenstraat 14, St. Jacobiparochie Vrijdag van 08:45 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Groene Kruisgebouw   Heernstrastraat 30, St. Nicolaasga
Deze afnamelocatie sluit met ingang van 1 september 2014.
Vanaf die datum bent u welkom in Verenigingsgebouw Unitas, Omloop 1.

Maandag 08.00 - 08.30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Unitas   Omloop 1, St. Nicolaasga
Met ingang van 1 september 2014:

Maandag 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Het Doktershus   Schans 61, Stavoren Donderdag van 10:00 - 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Gezondheidscentrum Stiens   Griene Leane 4, Stiens Maandag van 09:00 - 09:30
Woensdag van 09:00 - 09:30
Vrijdag van 11:15 - 11:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Spiker   Nesserweg 2 (ingang: van Aylvastrjitte), Ternaard Maandag van 08:30 - 08:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Testlocatie   Teststraat, Testcity
Dorpshuis   M. Roordawei 3, Tijnje Donderdag van 09:45 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Gezondheidscentrum Aengwirden   De Kampen 1, Tjalleberd Dinsdag van 10:15 - 10:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
De Jister   Bjirkenwei 103-A, Twijzelerheide Dinsdag om 10:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Martenahiem   Dekemastraat 34, Tzum Donderdag om 11:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Ny Bethanie   Ny Bethanie 1, Tzummarum Dinsdag van 09:45 - 10:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
De Treffe, Dienstencentrum Janke Tromp   Himmelumerdyk 2C, Warns Dinsdag van 09:30 - 09:45

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Ny Dekema   Skildyk 10, Weidum Vrijdag om 11:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Fysiotherapie Schippers   Kerkbuurt 4, Wergea Dinsdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Medisch Centrum Winsum   Skans 4, Winsum Maandag van 10:30 - 10:45
Woensdag van 08:30 - 09:00

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Tellens Aylvastate   Van Aylvaweg 29, Witmarsum Maandag: 10:30 (1 tijd)

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.

Let op: Met ingang van 2 oktober 2014
is de zitting op donderdag vervallen!
`t Punt   Hoofdstraat West 3, Wolvega Alle werkdagen van 08:00 - 09:15

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Lenna Serviceflat   Steenwijkerweg 52, Wolvega Woensdag om 09:45
alleen voor bewoners serviceflat

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Heerenveen verstuurd.
Ny Stapert   Sybren de Vlasstrjitte 3, Wommels Maandag om 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Leeuwarden verstuurd.
Nij Marienacker   Marienacker 1, Workum Dinsdag van 08:00 - 08:30
Donderdag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
Huisartsenpraktijk Dr Hotsma   A.H. Trompstraat 30, Woudsend Maandag van 08:00 - 08:30

De uitslag wordt door het ziekenhuislaboratorium in Sneek verstuurd.
 
Omhoog    
 
   Trombosedienst Friesland Noord Borniastraat 34, Leeuwarden Telefoon (058) 286 79 30 Fax (058) 286 79 25